Skip to main content

Wij zijn wij?

Judith Gerritsen

Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht. Het verdriet voor de kinderen, een heel heftige emotie. Als de ouders het goed doen, blijven communiceren en goede, voor beiden acceptabele afspraken maken, komt dit ten goede aan de kinderen. 

Partners in Mediation
T 06 10784540
Regio: Gooi en Utrecht

Sytske van ’t Hoff

Ik ben, na een studie fiscaal recht in Groningen, begonnen als belastingadviseur voor particulieren en kleine bedrijven. Vervolgens heb ik een aantal jaren financieel en juridisch onderwijs verzorgd voor zakelijke dienstverleners. Sinds 2012 ben ik mij gaan toeleggen op mediation op de voor mij bekende gebieden van nalatenschapkwesties en echtscheidingen. Ik woon in Rotterdam. Ik ben beschikbaar voor mediations in Rotterdam en een groot gebied daaromheen.

Hoff Mediation
T 06 25031616
Regio: Rotterdam

Waarom De Mediation Compagnons?

  • Omdat wij gespecialiseerd zijn in (echt)scheidings- en nalatenschapsmediation;
  • Omdat wij financieel, fiscaal en juridisch onderlegd zijn;
  • Omdat wij het kind centraal stellen in al onze mediations;
  • Omdat wij jarenlange ervaring (meer dan 10 jaar) hebben in dit vak;
  • Omdat wij onze vakkennis op peil houden door jaarlijks bij te scholen;
  • Omdat wij deskundige mediators zijn tegen een aanzienlijk lager tarief dan advocaat-mediators.

Wij zullen u snel en efficiënt begeleiden vanuit een natuurlijke betrokkenheid.

Elkaar scherp houden

Door onze verschillende levenservaring, kennis en achtergrond zullen wij elkaar kritisch blijven bevragen en uitdagen. We zitten wekelijks bij elkaar om te brainstormen over hoe het nog beter kan en hanteren een multidisciplinaire aanpak met betrekking tot onze zaken. Dat betekent dat we elkaar scherp houden en nog meer maatwerk kunnen leveren. Door onze samenwerking kunnen we ook efficiënter werken en dat vertaalt zich in ons tarief.

Samen verder als ouders

Daarnaast is een heel belangrijk aspect dat wij ons inzetten om conflictscheidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hanteren daarvoor een specifieke werkmethode welke ouders praktische handvatten aanreikt om beter te leren communiceren en conflicten niet te laten escaleren. Het ontbreekt ouders eigenlijk nooit aan motivatie om een conflictscheiding te voorkomen maar zij missen de tools om er iets aan te kunnen doen. Wij bieden die tools en helpen ouders om goed samen te werken in de toekomst en daar zijn de kinderen natuurlijk altijd bij gebaat.