Wij zijn wij?

Isabelle van Houten

Als in een gezin de partners uit elkaar gaan, betekent dat, dat zij als ouders samen verder moeten en mijn persoonlijke uitdaging ligt vooral op dat vlak; ouders op zo’n manier begeleiden dat zij, tijdens het maken van goede afspraken met elkaar, tegelijkertijd leren hoe zij hun ouderrol het beste invulling kunnen geven in de toekomst. Want een van mijn doelstellingen is om de kinderen zo min mogelijk last te laten hebben van de scheiding van hun ouders. 

Janneke Schmitz-Schippers

Persoonlijk geloof ik er in dat partijen gezamenlijk gemaakte afspraken, vele malen beter tot uitvoering kunnen brengen, dan wanneer een derde deze oplegt. En naast mijn persoonlijke overtuiging, wordt het bewijs hiervoor ook iedere keer weer geleverd in een mediationtraject. Gedurende de echtscheiding mediations spelen de kinderen een belangrijke rol, naast de gesprekken met de ouders voer ik ook gesprekken met de kinderen. Ieder kind verdient een stem. 

Judith Gerritsen

Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht. Het verdriet voor de kinderen, een heel heftige emotie. Als de ouders het goed doen, blijven communiceren en goede, voor beiden acceptabele afspraken maken, komt dit ten goede aan de kinderen. 

Waarom De Mediation Compagnons?

  • Omdat wij gespecialiseerd zijn in (echt)scheidingsmediation;
  • Omdat wij financieel, fiscaal en juridisch onderlegd zijn;
  • Omdat wij het kind centraal stellen in al onze mediations;
  • Omdat wij jarenlange ervaring (meer dan 10 jaar) hebben in dit vak;
  • Omdat wij onze vakkennis op peil houden door jaarlijks bij te scholen;
  • Omdat wij deskundige mediators zijn tegen een aanzienlijk lager tarief dan advocaat-mediators.

Wij zullen u snel en efficiënt begeleiden vanuit een natuurlijke betrokkenheid.

Elkaar scherp houden

Door onze verschillende levenservaring, kennis en achtergrond zullen wij elkaar kritisch blijven bevragen en uitdagen. We zitten wekelijks bij elkaar om te brainstormen over hoe het nog beter kan en hanteren een multidisciplinaire aanpak met betrekking tot onze zaken. Dat betekent dat we elkaar scherp houden en nog meer maatwerk kunnen leveren. Door onze samenwerking kunnen we ook efficiënter werken en dat vertaalt zich in ons tarief.

Samen verder als ouders

Daarnaast is een heel belangrijk aspect dat wij ons inzetten om conflictscheidingen zoveel mogelijk te voorkomen. Wij hanteren daarvoor een specifieke werkmethode welke ouders praktische handvatten aanreikt om beter te leren communiceren en conflicten niet te laten escaleren. Het ontbreekt ouders eigenlijk nooit aan motivatie om een conflictscheiding te voorkomen maar zij missen de tools om er iets aan te kunnen doen. Wij bieden die tools en helpen ouders om goed samen te werken in de toekomst en daar zijn de kinderen natuurlijk altijd bij gebaat.

De Mediation Compagnons

Wij zijn goed bereikbaar vanuit Utrecht, Leidsche Rijn, De Meern, Vleuten, Maarssen, Maarssenbroek, Woerden, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Vianen, Zeist, Driebergen, De Bilt, Bilthoven, Soest, Doorn, Amersfoort, Breukelen, Hilversum, Bussum, Loosdrecht, Blaricum, Huizen, Weesp, Almere, Muiden, Naarden, Eemnes, Laren.

Klanten over ons

“Ik heb het mediationtraject als een prettige, deskundige hulp ervaren. Deskundig en onpartijdig, altijd het belang van de kinderen voorop en beide partijen aan het woord laten en waar nodig toch ook wijzen op eigen gedrag”

“Als je een beetje beter wilt zijn, wees dan competitief.
Als je exponentieel beter wilt zijn: wees dan coöperatief.”
William Shakespeare