Isabelle van Houten

Als in een gezin de partners uit elkaar gaan, betekent dat, dat zij als ouders samen verder moeten en mijn persoonlijke uitdaging ligt vooral op dat vlak; ouders op zo’n manier begeleiden dat zij, tijdens het maken van goede afspraken met elkaar, tegelijkertijd leren hoe zij hun ouderrol het beste invulling kunnen geven in de toekomst. Want een van mijn doelstellingen is om de kinderen zo min mogelijk last te laten hebben van de scheiding van hun ouders. Naast dit belangrijke aspect moeten natuurlijk ook praktische, financiële en juridische zaken goed geregeld worden. Ik werk op een gestructureerde wijze waarbij tijdens het traject, alle zaken die belangrijk zijn bij een scheiding, aan bod zullen komen.

Janneke Schmitz-Schippers

Persoonlijk geloof ik er in dat partijen gezamenlijk gemaakte afspraken, vele malen beter tot uitvoering kunnen brengen, dan wanneer een derde deze oplegt. En naast mijn persoonlijke overtuiging, wordt het bewijs hiervoor ook iedere keer weer geleverd in een mediationtraject. Gedurende de echtscheiding mediations spelen de kinderen een belangrijke rol, naast de gesprekken met de ouders voer ik ook gesprekken met de kinderen. Ieder kind verdient een stem. Ik ben dan ook Kindbehartiger en aangesloten bij de beroepsorganisatie “Kindbehartiger”, tevens pas ik de methodiek KIES toe in de kindgesprekken.

Judith Gerritsen

Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht. Normalisering vind ik belangrijk. De emoties die bij een scheiding komen kijken zijn normaal, verdriet, boosheid, angst, zorgen, teleurstelling. Het verdriet voor de kinderen, een heel heftige emotie. Als de ouders het goed doen, blijven communiceren en goede, voor beiden acceptabele afspraken maken, komt dit ten goede aan de kinderen. Mijn doel en mijn uitdaging is om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, emotioneel, financieel en juridisch vanuit een natuurlijke betrokkenheid.