Skip to main content

Judith Gerritsen

Ik ben van oorsprong fiscaal jurist, gestudeerd in Utrecht en Groningen en ben zo’n 10 jaar werkzaam geweest bij de grote belastingadvieskantoren waar ik mij bezig hield met de advisering op het gebied van inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, nationaal en internationaal. Ik ben tijdelijk gestopt met werken vanwege de komst van mijn kinderen. Wel ben ik toen vrijwilligerswerk gaan doen bij de rechtswinkel. In deze periode, vanwege mijn ervaringen bij de rechtswinkel en ervaringen in mijn sociale omgeving, heb ik het vak van mediator in echtscheidingssituaties ontdekt.

Een vak waarbij mijn financiële achtergrond, empathisch vermogen, oplossingsgerichte instelling, mijn natuurlijke betrokkenheid, nuchterheid en efficiënte werkwijze prachtig bijeenkomt. Sinds 2006 ben ik geregistreerd Mediator bij het MfN en de Stichting Nalatenschapsmediation, met de specialisatie echtscheidingsmediation en nalatenschapsmediation. Daarnaast beschik ik over een certificaat Personen en Familierecht van de VU Amsterdam en een certificaat van Villa Pinedo (De plek voor kinderen van gescheiden ouders).

Hoewel ieders rechten en plichten bij een scheiding belangrijk zijn, ga ik graag uit van ieders wensen, de wensen van de kinderen en hecht ik veel waarde aan de gunfactor. Samen gaan we kijken hoe we ieders wensen op elkaar af kunnen stemmen, rekening houdend met het geldende recht. Normalisering vind ik belangrijk. De emoties die bij een scheiding komen kijken zijn normaal… verdriet, boosheid, angst, zorgen, teleurstelling. Het verdriet voor de kinderen, een heel heftige emotie. Als de ouders het goed doen, blijven communiceren en goede, voor beiden acceptabele afspraken maken, komt dit ten goede aan de kinderen. Mijn doel en mijn uitdaging is om dit proces zo goed mogelijk te begeleiden, emotioneel, financieel en juridisch vanuit een natuurlijke betrokkenheid.

Maak nu een afspraak
met Judith Gerritsen