Overzicht totale Kosten mediationtraject

Een mediationtraject start altijd met een kosteloos intakegesprek.

In onderstaand overzicht kunt u zien wat daarna de totale kosten voor u zijn per persoon en vindt u meer informatie met betrekking tot de prijzen en of u eventueel in aanmerking komt voor subsidie.


Gehuwd met kind(eren)
Huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden):
 • Max 8 gespreksuren
 • € 1.650 p.p.
Huwelijks- voorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling:
 • Max 11 gespreksuren
 • € 2.050 p.p.
Gehuwd zonder kind(eren)
Huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden):
 • Max 6 gespreksuren
 • € 1.450 p.p.
Huwelijks- voorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling:
 • Max 9 gespreksuren
 • € 1.850 p.p.
Ongehuwd met kind(eren)
Huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden):
 • Max 8 gespreksuren
 • € 1.350 p.p.
Huwelijks- voorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling:
 • Max 11 gespreksuren
 • € 1.750 p.p.
Ongehuwd zonder kind(eren)
Huur- of koopwoning, loondienst en geen complex vermogen (bezittingen/schulden):
 • Max 6 gespreksuren
 • € 1.050 p.p.
Huwelijks- voorwaarden of eigen onderneming of complexe vermogens-afwikkeling:
 • Max 9 gespreksuren
 • € 1.450 p.p.

WAT IS INBEGREPEN IN DE GENOEMDE PRIJZEN?

 • kosteloos intakegesprek
 • mediationgesprekken max. aantal uren volgens schema
 • voorbereiding gesprekken en terugkoppeling per mail
 • controleren ouderschapsplan (door partijen zelf opgesteld)
 • vermogensoverzicht opstellen alle correcties
 • opstellen compleet convenant incl. alle correcties
 • alimentatieberekening voor kinder- e/o partneralimentatie incl. uitgebreide schriftelijke toelichting
 • indienen echtscheidingsverzoek bij rechtbank door advocaat (indien gehuwd)
 • rechtbankkosten (griffierecht gezamenlijk verzoek, indien gehuwd)

WAT IS NIET INBEGREPEN IN DE GENOEMDE PRIJZEN?

 • gespreksuren boven aantal genoemde uren in schema | € 175,- p/uur
 • herberekening kinder- e/o partneralimentatie na afloop mediationtraject | € 175,- p/berekening
 • Kind-gesprek | € 125,- p/uur
 • Fiscale scan convenant | € 175,- p/uur

MEER INFO MBT PRIJZEN & SUBSIDIE

 • Alle genoemde bedragen zijn incl. 21% btw.
 • Facturatie vindt plaats per mail aan het einde van de maand waarin het traject is gestart, door middel van automatische incasso voor de gehele pakketprijs, evt. meerkosten worden per einde traject gefactureerd.
 • Indien er in de nieuwe situatie sprake is van partneralimentatie, is het mogelijk om van de aftrekpost ‘kosten gemaakt ter verkrijging van partneralimentatie’ gebruik te maken.
 • Alle facturen dienen te zijn betaald voordat het echtscheidingsverzoek wordt ingediend (mbt gehuwden).

LET OP:
wellicht komt u in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw inkomen mag dan niet hoger zijn dan € 26.900,- (zonder kinderen) of € 38.600,- (met kinderen). Uw vermogen mag niet hoger zijn dan € €30.360,- p.p. De toetsing van dit inkomen en vermogen wordt gedaan op basis van uw verzamelinkomen op uw belastingaangifte van 2 jaar geleden. Indien het resultaat van de scheiding hoger is dan € 15.180,- kan de voorlopig verleende toevoeging weer worden ingetrokken. In dat geval zullen de reguliere kosten alsnog aan u worden doorberekend volgens deze kostenopgave.

De Mediation Compagnons

Wij zijn goed bereikbaar vanuit Utrecht, Leidsche Rijn, De Meern, Vleuten, Maarssen, Maarssenbroek, Woerden, IJsselstein, Nieuwegein, Houten, Vianen, Zeist, Driebergen, De Bilt, Bilthoven, Soest, Doorn, Amersfoort, Breukelen, Hilversum, Bussum, Loosdrecht, Blaricum, Huizen, Weesp, Almere, Muiden, Naarden, Eemnes, Laren.

Klanten over ons

“Ik heb het mediationtraject als een prettige, deskundige hulp ervaren. Deskundig en onpartijdig, altijd het belang van de kinderen voorop en beide partijen aan het woord laten en waar nodig toch ook wijzen op eigen gedrag”

“Als er sprake is van een verbinding tussen mensen,
gebeuren er dingen die anders niet zouden gebeuren.”
Jim Coleman