Skip to main content

Ouder-kindgesprek

01

WIE VERTELT HET DE KINDEREN

 • Het beste is als de ouders samen in staat zijn de kinderen te vertellen dat ze gaan scheiden. Beide ouders moeten echter wel in staat zijn dit op een beheerste wijze te doen. Er mag best gehuild worden maar een ouder moet wel in staat zijn om zichzelf te ‘herpakken’.
 • Het is het beste als je als ouders samen tegenover je kinderen gaat zitten, zo voorkom je een eventueel gevoel van ‘partij moeten kiezen’ voor de kinderen.
02

WANNEER VERTEL JE HET DE KINDEREN

 • Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. Bij voorkeur aan het begin van het weekeinde, zodat je als ouders kunt zien welke reacties de echtscheidingsboodschap bij de kinderen teweegbrengt.
 • Vertel het enige tijd voordat de feitelijke scheiding plaats vindt. Kinderen moeten net als volwassenen de tijd hebben om zich voor te bereiden op en eventueel mee te denken over de komende scheiding. Houdt er bij jonge kinderen rekening mee dat zij minder besef van tijd hebben. Voor hen is zes weken evenmin te overzien als zes maanden.
 • Licht de omgeving van tevoren in voor het geval het kind in emotie naar de buren rent of bijvoorbeeld met oma wil bellen. Dan is het prettig als diegene weet wat er zojuist is gebeurd.
 • Zorg ervoor dat het mogelijk is dat, als het kind daar behoefte aan heeft, een vriendje/vriendinnetje gebeld kan worden om langs te komen.
 • Houd rekening met alle verschillende soorten reacties (woede, verdriet, afzondering en zelfs lachen is een uiting van emotie die kan voorkomen).
 • Zorg ervoor dat er tijd en rust is na het geven van de boodschap, dus geen uitjes zoals naar een verjaardag, pretpark of voetbal maar thuis blijven.
 • Blijf beschikbaar voor de kinderen (dus ga niet weg) zodat zij bij de ouders terecht kunnen. Het kan zijn dat een kind een vertraagde reactie heeft.
03

WAT VERTEL JE DE KINDEREN

 • Wees zo eerlijk mogelijk en sluit aan bij hun belevingswereld; over de werkelijkheid praten is voor kinderen minder erg dan er over te fantaseren. Kinderen hebben een gevoel van vertrouwen nodig. Hou het wel bij hoofdlijnen, vertel ze niet in detail waarom jullie uit elkaar gaan.
 • Vertel ze, dat ouders van elkaar kunnen scheiden maar dat ouders niet van hun kinderen kunnen scheiden.
 • Kinderen weten dat een echtscheiding een aantal ingrijpende veranderingen met zich meebrengt. Stel kinderen zoveel mogelijk op de hoogte van de toekomstplannen zoals: bij wie ze gaan wonen, blijven ze in hetzelfde huis wonen, kunnen ze op dezelfde school blijven etc.
 • Als het allemaal nog niet duidelijk is, vertel je de kinderen dat, zodra jullie weten hoe de nieuwe situatie eruit ziet, ze het dan meteen van jullie zullen horen.
 • Vertel ze dat jullie ervoor zullen zorgen dat alles goed voor hen geregeld wordt en dat zij zich hier geen zorgen over hoeven te maken.
 • Betrek de kinderen indien mogelijk (is erg leeftijdsafhankelijk) bij de te nemen beslissingen rondom de scheiding. Dit versterkt het vertrouwen.
 • Vertel ze, dat als ze er behoefte aan hebben, ze altijd met de ouders of met anderen over de echtscheiding mogen praten. Maar laat het daar niet bij! De opmerking ‘je kunt altijd bij ons terecht’ alleen is niet voldoende. Neem zelf regelmatig het initiatief om er met ze over te praten.
04

WAT OUDERS VOORAL NIET MOETEN DOEN

 • De echtscheidingsboodschap uitstellen om de kinderen te beschermen. Kinderen hebben juist tijd en ruimte nodig om op het nieuws te reageren en zich voor te bereiden op de nieuwe situatie. Daarnaast bestaat het gevaar dat de kinderen van een buitenstaander horen dat hun ouders gaan scheiden.
 • Vertel, afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, in grote lijnen over de oorzaak van de scheiding. Kinderen hoeven niet in detail te weten wat er aan de hand is.
 • Vertel niet elk je eigen of elk een ander verhaal over de oorzaak van de echtscheiding.
 • Maak elkaar niet zwart (nu niet maar ook in de toekomst niet!)
 • Communiceer niet via de kinderen (zeg maar tegen je moeder dat ze…, vraag even aan je vader of hij…).
 • Ga niet uithuilen bij de kinderen.
 • Koop het verdriet van de kinderen niet af door ze bijvoorbeeld meer dan anders te verwennen.
 • Houdt dezelfde tafel-, bad- en naar-bed-gaan rituelen aan indien mogelijk.
 • Probeer de kinderen niet teveel te beschermen.
 • Blijf het gedrag van kinderen op dezelfde wijze corrigeren, minder consequent zijn en meer toelaten geeft kinderen juist een onveilig gevoel. Dit vergt vaak doorzettingsvermogen van ouders omdat kinderen deze nieuwe situatie zullen gaan ‘uitproberen’. Maar als het je lukt om het op dezelfde wijze te blijven aanpakken als voor de scheiding dan pluk je daar zeker de vruchten van.

Vertel niet elk je eigen of elk een ander verhaal over de oorzaak van de echtscheiding maar vertel de kinderen een eenduidig verhaal waarin je de andere ouder heel laat.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators