Skip to main content

PENSIOENVEREVENING

OUDERDOMSPENSIOEN

De wettelijke regeling (pensioenverevening) houdt in dat bij een scheiding de ex-partner recht heeft op de helft van het pensioen dat tijdens het huwelijk (of het geregistreerde partnerschap) is opgebouwd. Dat geldt zowel voor een gewone echtscheiding als voor een scheiding van tafel en bed (huwelijk wordt niet ontbonden). Bij de scheiding kun je hier overigens afwijkende afspraken over maken.

De ex-partner krijgt zijn of haar deel van het pensioen pas vanaf de datum dat de ander met pensioen gaat. Wanneer de scheiding binnen twee jaar is gemeld aan de pensioenuitvoerder, moet de pensioenuitvoerder het pensioendeel rechtstreeks aan de ex-partner uitbetalen. Veel mensen vinden dat prettig, omdat ze dan niet afhankelijk zijn van de betalingen van de ex-partner. Wordt de scheiding pas na twee jaar gemeld, dan vervalt het recht op rechtstreekse uitbetaling door de pensioenuitvoerder. Het recht op uitbetaling blijft, maar het aandeel moet je dan zelf bij de ex opeisen.

Het deel van je pensioen dat aan je ex wordt toebedeeld, wordt uitgekeerd zolang jullie allebei in leven zijn. Als de ex-partner doodgaat, krijgt degene die het pensioen had opgebouwd weer het volledige pensioen. Als degene die het pensioen had opgebouwd doodgaat, stopt voor de ex-partner de uitkering van het deel van het ouderdomspensioen. Mogelijk krijgt de ex dan nog wel een bijzonder partnerpensioen.

AFWIJKEN VAN DE WETTELIJKE REGELING

Je mag van de wettelijke regeling van pensioenverdeling afwijken door bijvoorbeeld af te spreken de wettelijke verdeling niet toe te passen. Je kunt bijvoorbeeld een ander percentage overeenkomen om te verevenen in plaats van de standaard 50%.

CONVERSIE

Een andere afwijking van de standaardverdeling van het pensioen is conversie. Bij conversie worden het aandeel in het ouderdomspensioen en de waarde van het bijzonder partnerpensioen omgezet in één zelfstandig pensioenrecht voor de ex-partner.

Conversie kan voor de ex-partner aantrekkelijk zijn omdat hij of zij dan zelf kan bepalen wanneer het pensioen ingaat. Tevens is het pensioen niet afhankelijk van het overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd, hetgeen voor de laatste een nadeel kan zijn.  Bij verevening zou je na de dood van de ex-partner weer je volledige ouderdomspensioen krijgen. Bij conversie gaat dat niet op, omdat je dan definitief afstand doet van de helft van je ouderdomspensioen.

WETSVOORSTEL

Er is op dit moment een wetsvoorstel aanhangig waarbij conversie in plaats van verevening, de standaard wordt. De verwachting is dat dit per 1 januari 2021 zal ingaan.

BIJZONDER PARTNERPENSIOEN

Naast het ouderdomspensioen is er ook vaak sprake van partnerpensioen. Dit partnerpensioen wordt bijzonder partnerpensioen genoemd op het moment dat de partners zijn gescheiden. Een bijzonder partnerpensioen kan verzekerd zijn op risicobasis of op opbouwbasis. In het laatste geval is er daadwerkelijk een bijzonder partnerpensioen opgebouwd. De standaardregeling bepaalt dat de ex-partner het recht behoudt op het bijzonder partnerpensioen opgebouwd tijdens het huwelijk. Indien de partner die dit pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden zal de andere ex-partner recht krijgen op dit bijzondere partnerpensioen opgebouwd tijdens het huwelijk (diens aandeel in het ouderdomspensioen komt dan te vervallen en het bijzonder partnerpensioen komt hiervoor in de plaats). Indien het bijzonder partnerpensioen echter is verzekerd op risicobasis stopt het bijzonder partnerpensioen zodra de premiebetaling stopt (einde partnerschap) en bestaat er dus in het geheel geen recht meer op partnerpensioen. Ook hier kan weer afgeweken worden van de standaardregeling, bijvoorbeeld men kan een andere periode overeenkomen, het bijzonder partnerpensioen uitruilen tegen een hoger ouderdomspensioen of afzien van de standaardregeling.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators