Skip to main content

Scheidings APK

APK ouderschapsplan

Aanleiding tot een evaluatie van het ouderschapsplan kan bijvoorbeeld zijn:

 • Verhuizing
 • Wijziging inkomenssituatie
 • Veranderde behoeften van de kinderen
 • Nieuwe relaties van de ouders
 • Gezondheidsklachten
 • Andere fase van de kinderen
 • Opvoedingskwesties
 • Wijzigingen in de zorgregeling
 • Nieuw huwelijk of geregistreerd partnerschap van een ouder
 • Gedragsproblemen van de kinderen
 • Afspraken worden niet nagekomen
 • Communicatie stagneert
 • Kosten zijn gestegen

Dit zijn aanleidingen om opnieuw om de tafel te gaan zitten en te kijken of de afspraken die destijds zijn gemaakt nog passen. In een dergelijk gesprek kunnen ouders alle zorgen, wensen en belangen bespreken en nieuwe afspraken maken zodat de zorgregeling voor de kinderen goed loopt. Loopt deze regeling niet goed, dan zijn de kinderen daar de dupe van.

Vaak zijn een aantal gesprekken genoeg om verder te kunnen.

APK Convenant en partneralimentatie

De hoogte van partneralimentatie wordt bepaald door de wettelijke maatstaven behoefte en draagkracht. Fiscale en andere wijzigingen kunnen reden zijn om eerder vastgestelde partneralimentatie te herzien. Bij een heroverweging van een eerder vastgestelde alimentatieverplichting worden alle aspecten die meewegen bij de vaststelling van de behoefte en de draagkracht opnieuw bezien.

Aanleiding is bijvoorbeeld:

 • Veranderde inkomenssituatie
 • Veranderde situatie door nieuwe partner, huwelijk etc
 • Verkoop van het woonhuis
 • Wetswijzigingen
 • Aflopen partneralimentatie
 • Problemen in de relationele sfeer
 • Omgang in de familiesfeer

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators