Skip to main content

SAMENWONEN

Het beëindigen van samenwonen gaat enigszins anders dan een echtscheiding. Wettelijk gezien bestaat er geen recht op partneralimentatie bij het beëindigen van samenwonen.

Wel bestaat er een onderhoudsplicht (kinderalimentatie) ten aanzien van de kinderen en een verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan. In het ouderschapsplan kunnen de onderhoudsbijdragen van iedere ouder worden vastgelegd.

PROCEDURE BEËINDIGEN SAMENWONEN

Is er in het verleden een samenlevingscontract opgesteld ? Zo ja en wat is daarin afgesproken met betrekking tot het beëindigen van de samenwoning ? Wat zijn de wensen van een ieder met betrekking tot het te verdelen vermogen en de te maken afspraken hieromtrent? Ondanks het feit dat er geen wettelijke basis is voor partneralimentatie, kunnen partijen dit bijvoorbeeld wel afspreken indien dit wenselijk is. Gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst ter beëindiging samenwonen en ouderschapsplan. Na ondertekening behoeven de stukken niet te worden ingediend bij de rechtbank. Indien wenselijk kunnen de afspraken in de overeenkomst en ouderschapsplan wel bekrachtigd worden door de notaris.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators