Skip to main content

Post nalatenschapsmediation

Direct na het overlijden maar zeker ook in latere instantie kan de familie van de overledene aanlopen tegen iets waardoor er onenigheid ontstaat.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

 • Testament levert discussie op.
 • Wat valt er onder de nalatenschap? Schenkingen, huwelijksvermogensrecht.
 • Er is geen testament, wettelijk erfrecht.
 • Verklaring van erfrecht.
 • Onterving.
 • Missende goederen.
 • Taxatie kwesties.
 • Functioneren executeur.
 • Bewindvoering.
 • Uitvaart.
 • Eindafrekening tussen kinderen in verband met schuld, wraak, vergelding.
 • Opvolging familiebedrijf.
 • Onenigheid over het woonhuis, taxatie, verkoop, verhuur.
 • Fiscale aspecten, zoals aangifte erfrecht en eerdere bevoordelingen.

Kortom allerlei zaken die het gevoel van onrechtvaardigheid oproepen.

In latere instantie kunnen deze gevoelens zich ook openbaren indien blijkt dat:

 • Een gevoel overheerst van onrechtvaardigheid.
 • Gezamenlijk eigendom/onverdeelde boedel levert problemen op.
 • Erfgenamen willen niet wachten op overlijden langstlevende.
 • De familieverhoudingen zijn verstoord als gevolg van het afwikkelen van de nalatenschap.
 • Verdeling van de nalatenschap.
 • Achterblijvende ouder krijgt een nieuwe relatie.

Kortom allerlei zaken die het familieleven in de weg staan.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators