Skip to main content

KINDERALIMENTATIE

Wanneer u gescheiden bent, worden ouders verplicht gesteld financieel voor hun kinderen te blijven zorgen. Dit wordt de onderhoudsplicht genoemd. U voldoet aan deze plicht wanneer u de kosten betaalt voor het levensonderhoud, de kinderalimentatie. Deze onderhoudsplicht is wettelijk vastgelegd voor gehuwde- en geregistreerde partners. Alimentatie is een financiële ondersteuning die na een echtscheiding door de meest kapitaalkrachtige partner aan de minst kapitaalkrachtige ex-partner verstrekt kan worden. Leidraad bij het vaststellen van kinderalimentatie is ervoor te zorgen dat het kind er zo min mogelijk op achteruitgaat. Spreekt u samen de hoogte van de kinderalimentatie af, dan toetst de rechter of deze niet te laag is. Spreekt u niets af, dan stelt de rechter de hoogte vast. De kinderalimentatie gaat voor op de partneralimentatie.

HOOGTE KINDERALIMENTATIE

De hoogte van het bedrag hangt af van de behoefte van het kind en de draagkracht van de ouders. De behoefte van het kind kan worden bepaald aan de hand van de Nibud-normen. Voor de verzorgende ouder is het ontvangen van alimentatie ten behoeve van de kinderen belastingvrij. Voor de betalende ouder is de alimentatie niet aftrekbaar. Uitgangspunt is dat kinderen uit financieel oogpunt niet de dupe mogen zijn van een echtscheiding. De te betalen kinderalimentatie moet de betaler jaarlijks indexeren aan de hand van het percentage dat door de minister van justitie aan het einde van het jaar wordt vastgesteld. Deze indexering kan door beide partijen overigens worden uitgesloten. Wij kunnen een alimentatieberekening voor u verzorgen zodat u een duidelijk beeld kan krijgen van de hoogte van de kinderalimentatie en ieders bijdrage hierin volgens de normen.

DUUR KINDERALIMENTATIE

Er bestaat een onderhoudsplicht voor minderjarige kinderen tot 18 jaar. Voor jongmeerderjarigen (van 18 tot en met 20 jaar) bestaat een zogenaamde voortgezette onderhoudsverplichting. Dit betekent dat een kind alleen alimentatie ontvangt als het niet zelf in het levensonderhoud kan voorzien. Als de jongmeerderjarige hierin wel zelf kan voorzien, bijvoorbeeld omdat het een betaalde baan heeft, zou de alimentatie kunnen stoppen. Als een kind trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat blijft de onderhoudsplicht van de ouder bestaan, de onderhoudsplicht van de echtgenoot van het kind gaat dan echter voor. Vanaf 18 jaar gelden de afspraken over de alimentatie tussen het kind en de betalende ouder. De ouder die alimentatieplichtig is, zal vanaf 18 jaar tot 21 jaar de onderhoudsplicht voorzetten, in die zin dat de maandelijkse vergoeding rechtstreeks naar de jongmeerderjarige zal gaan. Een afwijkende regeling is mogelijk, bijvoorbeeld indien het kind nog bij 1 of beide ouders woont.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators