Skip to main content

EIGEN ONDERNEMING

Steeds meer mensen hebben een eigen bedrijf. Dit kan in de vorm zijn van een eenmanszaak, VOF, maatschap of BV. Bij een scheiding moet worden geregeld hoe het verder gaat met het bedrijf: wordt het bedrijf voortgezet, wie zet het bedrijf voort en heeft de ander recht op uitkering van de helft van de waarde daarvan? En zo ja, hoe moet dat dan geregeld worden? Het antwoord hierop hangt van heel veel elementen af. Goede, deskundige hulp daarbij is onmisbaar.

RECHTSVORM VAN HET BEDRIJF

Er is een groot verschil tussen een bedrijf dat in de vorm van een Besloten Vennootschap (BV) wordt gedreven en een eenmanszaak of een personenvennootschap (vennootschap onder firma, VOF). Een eenmanszaak heeft geen aandelen maar is van degene die het bedrijf voert. De bezittingen van het bedrijf, maar ook de schulden, contracten, eventueel goodwill, zijn van degene die het bedrijf uitoefent. Zij kunnen ook mede van zijn of haar huwelijkspartner zijn. Ook aandelen kunnen van degene zijn op wiens naam zij staan, maar kunnen ook in de huwelijksgemeenschap vallen of, als er huwelijksvoorwaarden zijn, wel of niet gezamenlijk eigendom zijn. Aandachtspunten zijn de rekening-courant verhoudingen.

TOEDELING, VERDELING EN WAARDEVERREKENING

Echtscheidingen waar een ondernemer bij betrokken is, zijn bijna altijd behoorlijk ingewikkeld. Het ligt voor de hand dat het bedrijf wordt voortgezet door degene die tijdens het huwelijk het bedrijf ook al runde. Maar daarmee ben je er nog niet. Want vaak zal de andere echtgenoot recht hebben op de helft van de waarde van het bedrijf. Het bepalen van die waarde kan heel lastig zijn.

WAARDEBEPALING BIJ SCHEIDING

De waarde van een onderneming bestaat vaak voor een groot deel uit de winst die voor de komende jaren verwacht kan worden. Hoe neem je die mee in de waardebepaling, als die winst dus in hoge mate afhangt van de kundigheid en inzet van de ondernemer zelf? Moet hij de ander betalen voor de inzet die hij zelf nog moet leveren? Of betekent het misschien dat zijn salaris/ondernemersloon voor een te laag bedrag wordt meegerekend?

PRAKTISCHE REGELING

Vaak is het nog het grootste probleem, dat het praktisch onmogelijk is de helft van de waarde van het bedrijf aan de ander cash uit te betalen. Want de waarde “zit vast” in de onderneming en staat dus niet als geld op de bank. Er moet dan gezocht worden naar een manier om dat praktisch op te lossen. Bijvoorbeeld door een afbetalingsregeling te treffen of recht te geven op een aandeel in de toekomstige winst. Daar bestaat echter vaak begrijpelijke weerstand tegen, omdat het de ex-partners nog jarenlang aan elkaar koppelt. Lenen van de bank is gevoelsmatig veel beter aanvaardbaar, hoewel daar weer een prijskaartje in de vorm van verschuldigde rente aan vast zit. Soms kan het worden opgelost door andere waardevolle zaken (zoals het huis, als dat een grote overwaarde heeft) aan de ander toe te delen.

EIGEN BEDRIJF EN ALIMENTATIE

Waarde verrekening en alimentatie kunnen in sommige opzichten communicerende vaten zijn. Als de ondernemer bijvoorbeeld grote jaarlijkse afbetalingen moet doen aan zijn ex-echtgenoot vanwege de waarde verrekening, zal de alimentatie doorgaans op een lager bedrag uitkomen, en omgekeerd. Daarnaast is het van belang of het salaris dat een partner zich toekent uit zijn of haar onderneming een reëel salaris is of wellicht te laag is. Het is in het algemeen nuttig de verschillende plaatjes naast elkaar te leggen en met elkaar te vergelijken. Belasting, met name de aftrekbaarheid van partneralimentatie bij de één tegenover belastbaarheid bij de ander, moet daarbij worden meegerekend. Ook moet opgelet worden dat de fiscus aan een te treffen regeling geen ongewenste fiscale consequenties verbindt.

Deskundig advies is van belang!

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators