Skip to main content

Beperkte gemeenschap van goederen

Met ingang van 1 januari 2018, dus voor huwelijken/geregistreerd partnerschap gesloten na deze datum, geldt het nieuwe huwelijksvermogensrecht.

Een belangrijke wijziging is dat de gemeenschap van goederen niet langer de standaard is. Standaard is nu de beperkte gemeenschap van goederen. Dit betekent dat het niet-gezamenlijk vermogen dat aanwezig was voor het huwelijk niet langer in een gemeenschap van goederen valt.

Onder de beperkte gemeenschap van goederen vallen:

  • Bezittingen en schulden die vóór het huwelijk of geregistreerd partnerschap van u en uw partner samen waren.
  • Bezittingen en schulden die u en uw partner tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap verkrijgen.
  • Een onderneming als u deze tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap start.
  • Bij scheiding krijgen u en uw partner beiden 50% van alle bezittingen en schulden die in de wettelijke (beperkte) gemeenschap van goederen vallen.

Erfenissen en schenkingen die voor of tijdens het huwelijk worden verkregen vallen buiten de huwelijksgemeenschap, tenzij de erflater of schenker heeft vastgelegd dat ook de partner een deel krijgt.

Bestond een eigen onderneming al voor het huwelijk of geregistreerd partnerschap, dan blijft deze privé.

De partner die de onderneming drijft, moet een vergoeding betalen aan de andere partner. Dit is te vergelijken met salaris dat in de gemeenschap van goederen valt.

Bewijs van eigendom persoonlijke bezittingen

Bij een scheiding moet u kunnen aantonen dat de bezittingen die buiten de (beperkte) gemeenschap van goederen zijn gevallen, van u alleen zijn. Het is daarom verstandig om van belangrijke bezittingen bijvoorbeeld de aankoopnota te bewaren. Bij erfenissen of grote schenkingen is het verstandig het testament of de schenkingsakte te bewaren, of andere documenten over de verdeling van de erfenis. Kunt u niet aantonen dat de bezittingen van u zijn? Dan krijgt uw ex-partner bij scheiding in beginsel de helft van uw bezittingen.

Algehele gemeenschap van goederen kan slechts ontstaan als dat zodanig is geregeld bij de notaris.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators