Skip to main content

Werkwijze nalatenschap

01

KENNISMAKINGSGESPREK

Wij starten al onze mediation trajecten met een kosteloos intakegesprek met iedere deelnemer individueel. Dit gesprek is bedoeld als kennismaking, inventarisatie van uw wensen en het inzichtelijk maken van de ontstane situatie en uw achtergrond. U kunt hier al uw vragen stellen en informatie inwinnen alvorens u aangeeft of u de mediation wil aangaan. Nadat alle intakegesprekken hebben plaatsgevonden en iedereen heeft laten weten de mediation aan te willen gaan start de mediation. De mediator zal inzicht geven in het mediationtraject. Wij starten alleen een traject als wij ervan overtuigd zijn u verder te kunnen helpen.

02

START MEDIATION

Na de individuele intakegesprekken starten we het eerste gezamenlijke mediationgesprek met het ondertekenen van de zogenaamde mediationovereenkomst waarmee u samen opdracht geeft om het traject te starten. We starten het gesprek over de ontstane situatie en achtergrond. Daarnaast inventariseren we gezamenlijk jullie wensen, behoeften en zorgen.

03

VERLOOP MEDIATION

Het mediationtraject heeft over het algemeen de volgende structuur:

 • individueel intakegesprek
 • gezamenlijk gesprek(ken):
  • ontstane situatie en achtergrond
  • inventarisatie wensen en behoeften en benodigde acties
  • onderzoeken gemeenschappelijke belangen
  • onderhandelen
  • vastleggen van het resultaat van de onderhandeling in een overeenkomst

Tijdens het mediationtraject kan het volgende onder andere aan bod komen:

 • familiegeschiedenis
 • verklaring van erfrecht
 • executeur testamentair
 • de nalatenschap
 • fiscale aspecten
 • taxatie
04

AFRONDING MEDIATION

Als alle deelnemers tot overeenstemming zijn gekomen legt de mediator de gemaakte afspraken zo nodig vast in een vaststellingsovereenkomst. Indien u allen akkoord bent met de overeenkomst, kan deze worden ondertekend, waarna de mediation wordt beëindigd.

 

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators