Skip to main content

ECHTSCHEIDINGS- & NALATENSCHAPSMEDIATION

Wij nemen u aan de hand met empathie en betrokkenheid

Gedurende een scheiding, maar ook na het overlijden van een familielid,  krijgt u te maken met emoties zoals verwarring, pijn en verdriet maar ook met allerlei praktische, financiële en fiscale vragen.

Wij begrijpen als geen ander dat u in deze periode op zoek bent naar houvast en dat u inzicht wilt krijgen in wat er allemaal op u afkomt en geregeld moet worden. 

Regio Gooi en Utrecht

Regio Rotterdam

Echtscheiding en kinderen

Samen in goed overleg scheiden met de kinderen op nummer 1, onder begeleiding van een deskundige mediator.

Er komt veel op je af. Hoe regelen we het met betrekking tot de kinderen? Willen we co-ouderschap of een weekendregeling? Wat vinden de kinderen hier eigenlijk zelf van? En wat te doen met de woning, de financiën, partneralimentatie, kinderalimentatie en pensioen? Wij nemen je aan de hand mee, wij ontzorgen en begeleiden jullie door het scheidingstraject.

Wij geven de kinderen graag een stem, passend bij de leeftijd van de kinderen. Wij hebben een nauwe vaste samenwerking met een kindbehartiger en kindercoach, die we, altijd in overleg met de ouders, regelmatig inschakelen, voor een gesprek met de kinderen.

Echtscheiding en eigen woning

Kan ik de woning overnemen of moet de woning worden verkocht?

Tijdens het scheidingsproces direct duidelijkheid of overname van de woning door een der partijen tot de mogelijkheid behoort of dat de woning toch verkocht moet worden. Bepaling van de waarde van de woning alsmede de hoogte van de partneralimentatie is hier van belang en werken als communicerende vaten, hetgeen leidt tot veel onzekerheid tijdens het scheidingstraject. We hebben een nauwe samenwerking met een “in house” hypotheekadviseur, kunnen daardoor snel schakelen en u in het begin van het traject al inzicht geven in de haalbaarheid van overname van de woning.

Pre-nalatenschapsmediation

Preventieve nalatenschapsmediation voorkomt post nalatenschapsmediation.

Indien er problemen verwacht worden bij een toekomstig overlijden, bijvoorbeeld bij de afhandeling van een nalatenschap, dan kan preventieve mediation uitkomst bieden.
In een dergelijk geval kan de familie, met behulp van de mediator, afspraken maken met betrekking tot het toekomstig overlijden. 

Post-nalatenschapsmediation

Direct na het overlijden maar zeker ook in latere instantie kan de familie van de overledene aanlopen tegen iets waardoor er onenigheid ontstaat.

Bijvoorbeeld:

  • Testament levert discussie op.
  • Wat valt er onder de nalatenschap? Schenkingen, huwelijksvermogensrecht.
  • Er is geen testament, wettelijk erfrecht.

Internationale echtscheiding

Getrouwd met een buitenlandse partner en/of getrouwd in het buitenland?

Het internationale recht is van toepassing. Bekeken zal moeten worden welke rechter bevoegd is en vervolgens welk recht van toepassing is. De mediations kunnen in de Engelse taal plaats vinden indien wenselijk.

Scheiden 55+

Scheiden op latere leeftijd, na een lang huwelijk, komt tegenwoordig steeds vaker voor.

Het is voor de achterblijver zeer pijnlijk om op die leeftijd alleen te komen staan na zoveel jaren. Alle herinneringen van de huwelijksjaren lijken in een ander daglicht te staan. Sociaal gezien is het vaak lastiger om als alleenstaande verder te gaan op die leeftijd. En ook financieel kan het flink tegenvallen.

Scheidings APK

Er is enige tijd verstreken sinds de scheiding. Passen alle afspraken nog?

De kinderen zijn groter geworden, de zorgregeling loopt niet helemaal naar wens, de inkomenssituatie kan gewijzigd zijn of een wetswijziging is doorgevoerd. Kloppen alle afspraken gemaakt in het ouderschapsplan en convenant nog of behoeven deze aanpassing?