Skip to main content

PARTNERALIMENTATIE

De wet met betrekking tot partneralimentatie is met ingang van 1 januari 2020 ingrijpend gewijzigd. De Wet Herziening Partneralimentatie brengt een wijziging aan in de maximale alimentatietermijn zoals die gold tot 31 december 2019. Ook is de fiscale aftrekbaarheid van partneralimentatie gewijzigd in een beperkte aftrekbaarheid.

WIJZIGING ALIMENTATIETERMIJN

Tot 1 januari 2020 bedroeg de alimentatietermijn maximaal 12 jaar. Per 1 januari 2020 is de maximale alimentatietermijn echter beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen:

  • het jongste kind is jonger dan 12 jaar; minimaal recht op partneralimentatie tot het jongste kind 12 jaar is.
  • huwelijk langer dan 15 jaar; indien het huwelijk langer heeft geduurd dan 15 jaar en tevens de alimentatiegerechtigde 10 jaar voor de AOW-leeftijd zit, loopt de alimentatieplicht door tot de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • 50+; alimentatiegerechtigden die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan 15 jaar zijn gehuwd hebben maximaal recht op 10 jaar partneralimentatie
  • hardheidsclausule; voor schrijnende gevallen (ziekte, blijvende arbeidsongeschiktheid) kan een beroep worden gedaan op de hardheidsclausule.

De datum waarop het echtscheidingsverzoek is ingediend bij de rechtbank is bepalend voor toepassing van de nieuwe wet. Is het echtscheidingsverzoek ingediend in 2020 dan geldt de nieuwe wet. Is het verzoek ingediend in 2019 dan geldt nog steeds de oude regeling, dus 12 jaar.

WIJZIGING FISCALE AFTREKBAARHEID

De fiscale aftrek van partneralimentatie wordt in de komende jaren, met ingang van 1 januari 2020, beperkt aftrekbaar. Is partneralimentatie in 2019 nog aftrekbaar tegen maximaal 51,75%, de aftrekbaarheid wordt geleidelijk afgebouwd naar aftrekbaarheid tegen een tarief van 37,05 in 2023.


 

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators