Skip to main content

Werkwijze van de Mediation Compagnons

01

KENNISMAKINGSGESPREK

Wij starten al onze mediationtrajecten met een kosteloos intakegesprek. Dit gesprek is bedoeld als kennismaking en u kunt hier al uw vragen stellen en informatie inwinnen alvorens u samen besluit het mediationtraject bij ons te starten. Tijdens deze kennismaking licht de mediator de onderwerpen toe die bij een mediationtraject altijd aan bod komen en toetsen wij ook of uw specifieke situatie geschikt is voor mediation. Wij starten alleen een traject als wij ervan overtuigd zijn u verder te kunnen helpen. Het intakegesprek vindt plaats met beide partijen (of evt meerdere partijen in geval van nalatenschapsmediation). Dat is belangrijk, omdat dan vanaf het begin af aan alle informatie, toelichting en alles wat er besproken wordt bij alle partijen bekend is.

02

START MEDIATION

Na het intakegesprek starten we het eerste mediationgesprek met het ondertekenen van de zogenaamde mediationovereenkomst waarmee u opdracht geeft om het traject te starten. We starten het gesprek over de ontstane situatie en achtergrond. Daarnaast inventariseren we gezamenlijk jullie wensen en behoeften.

03

VERLOOP MEDIATION

Tijdens het mediationtraject bij scheiding komen alle benodigde onderwerpen aan bod zoals:

  • kinderen en kinderalimentatie;
  • partneralimentatie;
  • de woning en inboedel;
  • het vermogen (bezittingen & schulden);
  • de pensioenen.

Tijdens het mediationtraject bij nalatenschappen kan het volgende aan bod komen:

  • individuele gesprekken met alle betrokkenen;
  • verklaring van erfrecht;
  • de omvang van de nalatenschap;
  • fiscale aspecten;
  • taxaties.
04

AFRONDING MEDIATION

De mediator stelt een convenant op wat met u wordt doorgenomen. Indien het convenant definitief is, kunnen de stukken worden ondertekend.

05

STUKKEN NAAR RECHTBANK

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap worden de stukken naar de Rechtbank gestuurd en zal de beschikking worden ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

Maak nu een afspraak
met één van onze mediators