Skip to main content

Scheiding Schiebroek

Wij nemen u aan de hand met empathie en betrokkenheid

Gedurende een scheiding, maar ook na het overlijden van een familielid,  krijgt u te maken met emoties zoals verwarring, pijn en verdriet maar ook met allerlei praktische, financiële en fiscale vragen.

Wij begrijpen als geen ander dat u in deze periode op zoek bent naar houvast en dat u inzicht wilt krijgen in wat er allemaal op u afkomt en geregeld moet worden. 

Regio Gooi en Utrecht

Regio Rotterdam

Kies voor bemiddeling bij een scheiding Schiebroek


Mediation stelt koppels die midden in een scheiding Schiebroek zitten, de kans om de regie over hun eigen leven te nemen en weloverwogen beslissingen te nemen over hun toekomst. Mediation is vooral gunstig voor ouders die, hoewel ze uit elkaar gaan, tot ver in de toekomst gezamenlijke beslissingen moeten blijven nemen over hun kinderen, de voogdij en de alimentatie. Het bij mediation geleerde besluitvormingsproces kan als model dienen voor toekomstige communicatie. Koppels die een scheiding Schiebroek achter de rug hebben en mediation hebben gevolgd, hebben een hoger nalevingspercentage van de voorwaarden. Net omdat ze deze zelf zijn overeengekomen.

Wat doet een bemiddelaar als je gaat scheiden Schiebroek?

Een bemiddelaar is een neutrale derde partij die speciaal is opgeleid om echtparen die gaan scheiden Schiebroek te helpen bij het oplossen van geschillen. De bemiddelaar is vaak een echtscheidingsadvocaat gespecialiseerd in familierecht. Zijn of haar taak bestaat eruit de communicatie tussen de partijen vergemakkelijken door ervoor te zorgen dat elke partij ononderbroken de tijd krijgt om te spreken. Hij of zij kan de partijen ook vragen om toelichting waar nodig en een bemiddelaar zal ook informatie verstrekken over het rechtssysteem. Dit alles heeft als doel om beide partijen zelf tot een consensus te laten komen omtrent belangrijke praktische zaken zoals partneralimentatie of kinderalimentatie. .

Scheiding in Schiebroek? Schakel de Mediation Compagnons in!

Een scheiding in Schiebroek kan een erg emotionele periode zijn in je leven. Helaas gaat het vaak erg mis tussen twee mensen die elkaar ooit graag zagen en zijn ruzies een vaak voorkomend fenomeen. Voorkom moeilijkheden en schakel een bemiddelaar in die als neutrale partij de gesprekken tussen beide partners faciliteert. Mediation Compagnons helpt je graag met het bemiddelen bij een echtscheiding en zorgt ervoor dat jullie samen op een vreedzame manier de nodige beslissingen kunnen nemen voor een goede afhandeling. Neem nu contact men hen op.