Skip to main content

Scheiding Hilversum

Wij nemen u aan de hand met empathie en betrokkenheid

Gedurende een scheiding, maar ook na het overlijden van een familielid,  krijgt u te maken met emoties zoals verwarring, pijn en verdriet maar ook met allerlei praktische, financiële en fiscale vragen.

Wij begrijpen als geen ander dat u in deze periode op zoek bent naar houvast en dat u inzicht wilt krijgen in wat er allemaal op u afkomt en geregeld moet worden. 

Regio Gooi en Utrecht

Regio Rotterdam

Scheiding Hilversum, lukt dat alleen?


Tijdens een scheiding in Hilversum kan de communicatie tussen u en uw partner moeilijk verlopen. Niet onlogisch, want wellicht is een moeilijke communicatie ook een van de oorzaken van de scheiding. Een scheiding in Hilversum kan een emotioneel heftige periode zijn. Tegelijk is het ook een periode waarin heel wat praktische zaken moeten worden afgehandeld. Net die combinatie van emoties en het nemen van belangrijke beslissingen is vaak erg moeilijk. Zo moeilijk dat het raadzaam is om een bemiddelaar in te schakelen.

[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Helpt een bemiddelaar met scheiden in Hilversum?

Laten we meteen een misverstand uit de weg helpen. Een bemiddelaar zal nooit beslissingen nemen in naam van beide partijen en zal geen oplossingen aandragen. Omdat de mediator zich onpartijdig opstelt kan hij ook geen advies geven over wat beide partners zouden moeten doen. Scheiden in Hilversum begeleidt partijen bij het scheidingstraject, helpt met de onderlinge coimmunicatie, denkt creatief mee met het zoeken naar oplossingen, waakt voor escalaties en tracht de gesprekken tussen beide partijen makkelijker te maken. Op die manier wordt constructief gezocht naar oplossingen.

Kies voor Mediation Compagnons bij uw scheiding in Hilversum

Bent u op zoek naar een prettige manier om uw scheiding in Hilversum te regelen? Schakel dan een bemiddelaar in voor het faciliteren van de gesprekken tussen u en uw partner. Zo voorkomt u niet alleen onnodige spanningen en zorgen, maar bespaart u ook heel wat geld en tijd. [/expander_maker]