Skip to main content

Mediator echtscheiding Rotterdam

Wij nemen u aan de hand met empathie en betrokkenheid

Gedurende een scheiding, maar ook na het overlijden van een familielid,  krijgt u te maken met emoties zoals verwarring, pijn en verdriet maar ook met allerlei praktische, financiële en fiscale vragen.

Wij begrijpen als geen ander dat u in deze periode op zoek bent naar houvast en dat u inzicht wilt krijgen in wat er allemaal op u afkomt en geregeld moet worden. 

Regio Gooi en Utrecht

Regio Rotterdam

Waarom kiezen voor een mediator echtscheiding Rotterdam?


Mediation biedt snel een mogelijkheid om tot oplossingen te komen bij de eerste acute problemen die zich voordoen in het scheidingsproces. Een mediation wordt gemiddeld binnen enkele maanden afgerond.

De relatie op lange termijn behouden is ook een doel van de mediation door met elkaar te kunnen praten tijdens en na afloop van de mediation. Dat is voor een goede zorgregeling en verdere opvoeding en ontplooiing van kinderen belangrijk. 

Verder bepaalt u samen met de wederpartij, wat u afspreekt en wat u in een overeenkomst zet.

De afspraken die worden gemaakt zijn uw besluiten en uw oplossingen die door beiden worden gedragen en die beiden passen.

Onderzoek toont aan dat bemiddeling gunstig kan zijn voor emotionele bevrediging, echtelijke relaties en de behoeften van kinderen.

Als er kinderen in het spel zijn

Echtscheiding kan een traumatische ervaring zijn voor kinderen, maar uit onderzoek blijkt dat de meeste kinderen zich binnen twee jaar na de scheiding goed aanpassen. De periode voor een echtscheiding is moeilijk aangezien de kinderen aanvoelen dat het niet goed gaat tussen hun ouders. Vervolgens is het van belang dat de kinderen op een passend moment verteld wordt dat papa en mama gaan scheiden. Wordt dat gesprek door beide ouders gevoerd met grote zorgvuldigheid dan kan het leed van de kinderen verzachten. Een dergelijk gesprek kan door de ouders voorbereid worden met tips van de mediator. Hoe dan ook gaan de kinderen ook een periode tegemoet met onzekerheden, verdriet en zorgen. De kinderen hebben in deze periode rust en regelmaat nodig om te wennen aan de nieuwe situatie. Dat kinderen een relatie hebben met beide ouders, en dat ze niet meegenomen worden in de strijd tussen ouders, is natuurlijk het allerbeste. Het betekent onder andere dat u zich niet negatief uit over de andere ouder en over de niet nagekomen afspraken. Bij kinderen speelt een vaak een loyaliteitsprobleem. Ze kunnen zich schuldig voelen ten aanzien van de ene ouder als ze wonen of plezier maken bij de andere ouder. En dat is heel erg lastig voor hen. Oprecht blij zijn voor de kinderen als ze het leuk hebben gehad bij de andere ouder werkt het beste. Doe uw best om elk conflict uit de buurt van de kinderen te houden. Voortdurende ouderlijke conflicten verhogen het risico van kinderen op psychologische en sociale problemen. Alle mogelijkheden om de kinderen leed te besparen worden tijdens de mediation besproken, en er wordt gewerkt aan de relatie en afspraken van de ouders na het huwelijk. Kies voor een mediator Rotterdam scheiding. Dit kan veel leed voorkomen.

Een goede mediator echtscheiding in Rotterdam kiezen

Het is belangrijk dat u zich op uw gemak voelt als uw mediator echtscheiding in Rotterdam naar uw gedachten en gevoelens luistert. Wat kunt u verwachten van uw mediator? Kennis van huwelijksvermogensrecht, kennis van alle te regelen zaken in verband met de scheiding, dit geldt voor pensioen, verzekeringen, ouderschapsplan, alimentatieberekeningen en de emoties die spelen in het echtscheidingsproces. De mediator moet vooral neutraal zijn, niet adviseren en geen stelling nemen. De mediator mag empathisch zijn op momenten maar zal dat verder in het grote verhaal niet mee laten spelen. Het is namelijk de taak van de bemiddelaar om u te faciliteren bij het nemen van weloverwogen besluiten. De Mediation Compagnons helpt u graag door het hele proces van mediation.