Skip to main content

Echtscheiding mediation Rotterdam

Wij nemen u aan de hand met empathie en betrokkenheid

Gedurende een scheiding, maar ook na het overlijden van een familielid,  krijgt u te maken met emoties zoals verwarring, pijn en verdriet maar ook met allerlei praktische, financiële en fiscale vragen.

Wij begrijpen als geen ander dat u in deze periode op zoek bent naar houvast en dat u inzicht wilt krijgen in wat er allemaal op u afkomt en geregeld moet worden. 

Regio Gooi en Utrecht

Regio Rotterdam

Wat is echtscheiding mediation Rotterdam?


Bij echtscheiding mediation Rotterdam wordt het proces van echtscheiding door een neutrale, deskundige mediator begeleidt, daarbij is het doel om door communicatie en onderhandelingen tussen deelnemers, vanuit hun werkelijke belangen tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale besluitvorming te komen. Mediation is doorgaans minder stressvol en goedkoper dan een echtscheidingsprocedure via een advocaat en verloopt meestal vlotter. U houdt zelf de regie over de uitkomst, dat wordt niet beslist door een rechter. Mediation geeft u en uw ex-partner de mogelijkheid om ook in de toekomst met elkaar te communiceren of vaardigheden daarvoor op te bouwen of te verbeteren, zelfs in situaties waarin een gebrek aan communicatie de oorzaak was van het einde van de relatie. En mocht dat niet haalbaar zijn dan biedt het wel de kans om de relatie, van vaak vele jaren, netjes te beëindigen en daarmee de weg vrij te maken voor een nieuwe toekomst.  

[expander_maker id=”1″ more=”Lees meer” less=”Lees minder”]

Hoe werkt mediation echtscheiding Rotterdam?

Mediation echtscheiding Rotterdam begint vaak met een mail of telefoongesprek van een van de partijen, waarin wordt geïnformeerd naar de mogelijkheden. Vervolgens wordt en een afspraak gemaakt voor een eerste vrijblijvend gesprek waarin beide partijen en de mediator elkaar leren kennen en een inventarisatie wordt gemaakt van de situatie waarna de mediator aangeeft wat zij kan betekenen. Als alle partijen akkoord zijn wordt er een mediation overeenkomst getekend, waarin afspraken worden gemaakt ten aanzien va n de mediation. Hierna kan de inhoudelijke mediation beginnen. Afspraken worden gemaakt over geheimhouding, neutraliteit en vrijwilligheid. Aangezien de mediator van De Mediation Compagnons een MfN geregistreerde mediator is werkt zij met de mediation overeenkomst zoals deze is opgesteld door de beroepsvereniging.

Is echtscheiding mediation in Rotterdam iets voor mij

Mediation werkt alleen als u en uw partner op één lijn zitten. U heeft meer kans op een succesvolle mediation als uw en uw partner beiden akkoord gaan met echtscheiding. Dat wil niet zeggen dat het besluit wederzijds is genomen, maar dat u beiden de mening bent toegedaan, dat gezien de situatie, scheiden het beste is. Beide partijen moeten welwillend zijn om samen tot oplossingen te komen en compromissen te sluiten. Maak hiervoor nu een afspraak bij Mediation Compagnons. [/expander_maker]